dzien kobiet targowek slide

Aktualności (zajawki artykułów)

8 marca – Dzień Kobiet - Czytaj całość

Wszys­tkim kobi­etom składamy najserdeczniejsze życzenia!

8 marca – Dzień Kobiet - Czytaj całość

Walentynki - Czytaj całość

Kiedy naprawdę zaprag­niesz miłości – będzie ona czekać na ciebie. – Oscar Wilde

Walentynki - Czytaj całość

Środa Targowa - Czytaj całość

W najbliższą środę (04.02) zapraszamy na Żywiecki Targ.

Miejsce: Plac tar­gowy przy CH Targówek

Z pewnoś­cią zna­jdziesz coś dla siebie!
Środa Targowa - Czytaj całość

Paginacja

Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie inter­ne­towej, zna­jdziesz tutaj infor­ma­cje o Naszym Cen­trum Hand­lowym, o sklepach i ich aktu­al­nych ofer­tach, galerie zdjęć wraz z infor­ma­c­jami telead­resowymi. Zapoz­nasz się również z wiado­moś­ci­ami na temat Placu Tar­gowego i bieżą­cymi imprezami.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Ostatnio w galerii

dzien-kobiet-targowek-slide.jpg