Dzień Babci i Dziadka

Aktualności (zajawki artykułów)

Jarmark Bożonarodzeniowy 2014 r. - Czytaj całość

Zapraszamy serdecznie do udzi­ału w tegorocznym Żywieckim Jar­marku Bożonar­o­dzeniowym, który odby­wać się będzie w dni­ach 1323 grud­nia 2014 r.

Miejsce: Hala tar­gowa i targ TARGÓWEK w Żywcu, ul.Żeromskiego.

Jarmark Bożonarodzeniowy 2014 r. - Czytaj całość

Spotkanie z Mikołajem w Targówku - Czytaj całość

Serdecznie zapraszamy wszys­tkie dzieci wraz z rodzi­cami, na spotkanie ze Św. Mikoła­jem w Targówku. 6 grud­nia 2014 r. między godz. 9.0014.00

Spotkanie z Mikołajem w Targówku - Czytaj całość

Żywiecki PCHLI TARG – 28 czerwca - Czytaj całość

Piwnica i strych pękają od niepotrzeb­nych rzeczy? A może chcesz pozbyć się starych płyt lub książek?

Żywiecki PCHLI TARG – 28 czerwca - Czytaj całość

Paginacja

Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie inter­ne­towej, zna­jdziesz tutaj infor­ma­cje o Naszym Cen­trum Hand­lowym, o sklepach i ich aktu­al­nych ofer­tach, galerie zdjęć wraz z infor­ma­c­jami telead­resowymi. Zapoz­nasz się również z wiado­moś­ci­ami na temat Placu Tar­gowego i bieżą­cymi imprezami.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Ostatnio w galerii

dzienbabci-dziadka.jpg