2017 slide wyjatkowe zakupy

Aktualności (zajawki artykułów)

Zimowe okazje 2017 - Czytaj całość

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z zimowymi okazjami!

Zimowe okazje 2017 - Czytaj całość

Letnie okazje – 2017 - Czytaj całość

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z let­nimi okaz­jami przy­go­towanymi przez nasze sklepy!

Letnie okazje – 2017 - Czytaj całość

Wiosenne okazje - Czytaj całość

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z wiosen­nymi okaz­jami przy­go­towanymi przez nasze sklepy!

Wiosenne okazje - Czytaj całość

Paginacja

Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie inter­ne­towej, zna­jdziesz tutaj infor­ma­cje o Naszym Cen­trum Hand­lowym, o sklepach i ich aktu­al­nych ofer­tach, galerie zdjęć wraz z infor­ma­c­jami telead­resowymi. Zapoz­nasz się również z wiado­moś­ci­ami na temat Placu Tar­gowego i bieżą­cymi imprezami.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Ostatnio w galerii

txm-pl-s3-03-10-2018.jpg