2017 slide wyjatkowe zakupy

Aktualności (zajawki artykułów)

Wiosenne okazje - Czytaj całość

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z wiosen­nymi okaz­jami przy­go­towanymi przez nasze sklepy!

Wiosenne okazje - Czytaj całość

Lokal do wynajęcia - Czytaj całość

Do wyna­ję­cia lokal 20

Lokal wyposażony w: • elek­tryczną roletę • oświ­etle­nie LED

Więcej infor­ma­cji: tel. 663 911 334

Lokal do wynajęcia - Czytaj całość

Żywiecki Jarmark Bożonarodzeniowy – 2016 - Czytaj całość

Zapraszamy serdecznie do udzi­ału w tegorocznym Żywieckim Jar­marku Bożonar­o­dzeniowym, który odby­wać się będzie w dni­ach 1724 grud­nia 2016 r.

Żywiecki Jarmark Bożonarodzeniowy – 2016 - Czytaj całość

Paginacja

Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie inter­ne­towej, zna­jdziesz tutaj infor­ma­cje o Naszym Cen­trum Hand­lowym, o sklepach i ich aktu­al­nych ofer­tach, galerie zdjęć wraz z infor­ma­c­jami telead­resowymi. Zapoz­nasz się również z wiado­moś­ci­ami na temat Placu Tar­gowego i bieżą­cymi imprezami.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Świąteczne godziny otwarcia!

Niedziela hand­lowa – 9.04
od 10.00 do 14.00

Sob­ota Wielka­nocna – 15.04
CH Targówek:
od 9.00 do 13.00
Ross­mann:
od 8.00 do 14.00

Ostatnio w galerii

2017-slide-wyjatkowe-zakupy.jpg