Żywiecki Jarmark Bożonarodzeniowy – 2016

2 lata temu
plakat jarmark www

Zapraszamy serdecznie do udzi­ału w tegorocznym Żywieckim Jar­marku Bożonar­o­dzeniowym, który odby­wać się będzie w dni­ach 1724 grud­nia 2016 r.

zywiecki jarmark bozonarodzeniowy

Miejsce: Cen­trum hand­lowe i tar­gowisko TARGÓWEK w Żywcu, ul. Świę­tokrzyska 40b.
Wys­tępy kapeli góral­skiej: 1718 grud­nia 2016 r.

Zapraszamy serdecznie do wzię­cia udzi­ału w tegorocznym Żywieckim Jar­marku Bożonar­o­dzeniowym, gdzie prezen­tować będziemy bogate oblicza folk­loru beskidzkiego i trady­cji świątecznej. Czekać tu będą na Was liczne stoiska z dziełami twór­ców ludowych, jak i pozostałym asorty­mentem o charak­terze świątecznym takim jak:

GÓRAL­SKIE WYROBY REGION­ALNE
OZDOBY CHOINKOWE * BIBUŁKI
KORONKI * HAFTY
DZWONKI
SZOPKI
RĘKODZIEŁO
CERAMIKA ARTYSTY­CZNA
ZABAWKI * MASKOTKI
BOM­BKI * ŁAŃCUCHY * OŚWI­ETLE­NIE I INNE OZDOBY CHOINKOWE
STROIKI
ŚWIECE
OPŁATKI
CHOINKI
GALANTE­RIA SKÓRZANA
BIŻU­TE­RIA REGIONALNA
ARTYKUŁY SPOŻY­W­CZE W TYM: SERY GÓRSKIE * SMALCE * CHLEBY

Całość imprezy uświet­nią piękne świąteczne deko­racje oraz góral­ska muzyka i kolędy grane na żywo!

DODATKOWE INFOR­MA­CJE: biuro CH Targówek, Żywiec, ul. Świę­tokrzyska 40/​b, tel. 33 861 19 13 lub tel. kom: 606 141 643

Wyślij znajomemu

Ostatnio w galerii

strona-4.jpg