2017 slide wyjatkowe zakupy

Aktualności (zajawki artykułów)

Pchli Targ 2015 - Czytaj całość

Piwnica i strych pękają od niepotrzeb­nych rzeczy? A może chcesz pozbyć się starych płyt lub książek?

Pchli Targ 2015 - Czytaj całość

AKCJA ŁAPA - Czytaj całość

Po raz kole­jny zapraszamy wszys­t­kich miłośników czworonogów do udzi­ału w akcji pomocy bez­dom­nym zwierzę­tom z terenów Żywca i okolic. Orga­ni­zowanym przy placu tar­gowym CH TARGÓWEK w Żywcu.

AKCJA ŁAPA - Czytaj całość

Dni Targowe - Czytaj całość

Stoiska tar­gowe są orga­ni­zowane od poniedzi­ałku do soboty.

W każdą środę odbywa się Wielki Targ, a w piątki i soboty nasze tar­gowisko zamienia się w dużych rozmi­arów wydarze­nie, gdzie każdy z pewnoś­cią zna­jdzie dla siebie fas­cynu­jące i niezbędne przedmioty.

Serdecznie zapraszamy!

Dni Targowe - Czytaj całość

Paginacja

Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie inter­ne­towej, zna­jdziesz tutaj infor­ma­cje o Naszym Cen­trum Hand­lowym, o sklepach i ich aktu­al­nych ofer­tach, galerie zdjęć wraz z infor­ma­c­jami telead­resowymi. Zapoz­nasz się również z wiado­moś­ci­ami na temat Placu Tar­gowego i bieżą­cymi imprezami.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Ostatnio w galerii

tifo-13-17-plakat-2-1.jpg