2017 slide wyjatkowe zakupy

Aktualności (zajawki artykułów)

Mikołaj w Targówku - Czytaj całość

Już pora na spotkanie z św. Mikoła­jem w Cen­trum Handlowo-​Targowym Targówek.

Mikołaj w Targówku - Czytaj całość

Żywiecki Jarmark Bożonarodzeniowy - Czytaj całość

Zapraszamy serdecznie do wzię­cia udzi­ału w Świątecznym Jar­marku orga­ni­zowanym na tere­nie Cen­trum Handlowo-​Targowego TARGÓWEK w Żywcu.

Żywiecki Jarmark Bożonarodzeniowy - Czytaj całość

Aktualne promocje! - Czytaj całość

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z aktu­al­nymi pro­moc­jami w naszych sklepach.

Aktualne promocje! - Czytaj całość

Paginacja

Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie inter­ne­towej, zna­jdziesz tutaj infor­ma­cje o Naszym Cen­trum Hand­lowym, o sklepach i ich aktu­al­nych ofer­tach, galerie zdjęć wraz z infor­ma­c­jami telead­resowymi. Zapoz­nasz się również z wiado­moś­ci­ami na temat Placu Tar­gowego i bieżą­cymi imprezami.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Ostatnio w galerii

txm-pl-s4-03-10-2018.jpg