2017 slide wyjatkowe zakupy

Aktualności (zajawki artykułów)

Żywiecki Jarmark Bożonarodzeniowy – 2016 - Czytaj całość

Zapraszamy serdecznie do udzi­ału w tegorocznym Żywieckim Jar­marku Bożonar­o­dzeniowym, który odby­wać się będzie w dni­ach 1724 grud­nia 2016 r.

Żywiecki Jarmark Bożonarodzeniowy – 2016 - Czytaj całość

Wizyta św. Mikołaja – galeria zdjęć - Czytaj całość

Zapraszamy do obe­jrzenia galerii zdjęć z tegorocznej wiz­yty Św. Mikołaja.

Wizyta św. Mikołaja – galeria zdjęć - Czytaj całość

Zimowe okazje - Czytaj całość

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z zimowymi ofer­tami przy­go­towanymi przez nasze sklepy!

Zimowe okazje - Czytaj całość

Paginacja

Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie inter­ne­towej, zna­jdziesz tutaj infor­ma­cje o Naszym Cen­trum Hand­lowym, o sklepach i ich aktu­al­nych ofer­tach, galerie zdjęć wraz z infor­ma­c­jami telead­resowymi. Zapoz­nasz się również z wiado­moś­ci­ami na temat Placu Tar­gowego i bieżą­cymi imprezami.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Ostatnio w galerii

txm-pl-s1-03-10-2018.jpg