2017 slide wyjatkowe zakupy

Aktualności (zajawki artykułów)

Jesienne okazje - Czytaj całość

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z jesi­en­nymi okaz­jami przy­go­towanymi przez nasze sklepy!

Jesienne okazje - Czytaj całość

Czas do szkoły! - Czytaj całość

Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Już teraz skom­ponuj wyprawkę dla swo­jego dziecka!

Czas do szkoły! - Czytaj całość

Ostatnia szansa! - Czytaj całość

W najbliższą sobotę, ostat­nia szansa na pozby­cie się starych lub nieuży­wanych przedmiotów.

Ostatnia szansa! - Czytaj całość

Paginacja

Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie inter­ne­towej, zna­jdziesz tutaj infor­ma­cje o Naszym Cen­trum Hand­lowym, o sklepach i ich aktu­al­nych ofer­tach, galerie zdjęć wraz z infor­ma­c­jami telead­resowymi. Zapoz­nasz się również z wiado­moś­ci­ami na temat Placu Tar­gowego i bieżą­cymi imprezami.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Ostatnio w galerii

txm-pl-s1-16-06-17.jpg