2017 slide wyjatkowe zakupy

Aktualności (zajawki artykułów)

Pchli Targ – 2016 - Czytaj całość

Piwnica i strych pękają od niepotrzeb­nych rzeczy? A może chcesz pozbyć się starych płyt lub książek?

Pchli Targ – 2016 - Czytaj całość

Akcja Łapa – 2016 - Czytaj całość

Po raz kole­jny zapraszamy wszys­t­kich miłośników czworonogów do udzi­ału w akcji pomocy bez­dom­nym zwierzę­tom z terenów Żywca i okolic. Orga­ni­zowanym przy placu tar­gowym CH TARGÓWEK w Żywcu.

Akcja Łapa – 2016 - Czytaj całość

Wizyta Św. Mikołaja - Czytaj całość

Zapraszamy do obe­jrzenia galerii zdjęć z tegorocznej wiz­yty Św. Mikołaja. Link do galerii: galeria-​zdjęć

Przy­pom­i­namy również że Jar­mark trwa do 24 grudnia.

Wizyta Św. Mikołaja - Czytaj całość

Paginacja

Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie inter­ne­towej, zna­jdziesz tutaj infor­ma­cje o Naszym Cen­trum Hand­lowym, o sklepach i ich aktu­al­nych ofer­tach, galerie zdjęć wraz z infor­ma­c­jami telead­resowymi. Zapoz­nasz się również z wiado­moś­ci­ami na temat Placu Tar­gowego i bieżą­cymi imprezami.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Ostatnio w galerii

tifo-13-17-plakat-2-1.jpg