2017 slide wyjatkowe zakupy

Aktualności (zajawki artykułów)

Galeria zdjęć Pchli Targ - Czytaj całość

W sobotę 29 sierp­nia od godz. 8.00 zapraszamy do uczest­nictwa w prze­dostat­nim w tym roku Żywieckim Pch­lim Targu.

Galeria zdjęć Pchli Targ - Czytaj całość

Galeria zdjęć Akcji Łapa - Czytaj całość

Już 22 sierp­nia po raz kole­jny zapraszamy na plac tar­gowy przy CH TARGÓWEK w Żywcu, w godz­i­nach od 8.00 do 12.00 na spotkanie z pieskami oraz wolontariuszami.

Galeria zdjęć Akcji Łapa - Czytaj całość

Informacja - Czytaj całość

W dniu 13.06 tj. sob­ota – Akcja Łapa zostaje odwołana. Pozostałe ter­miny akcji bez zmian.

Informacja - Czytaj całość

Paginacja

Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie inter­ne­towej, zna­jdziesz tutaj infor­ma­cje o Naszym Cen­trum Hand­lowym, o sklepach i ich aktu­al­nych ofer­tach, galerie zdjęć wraz z infor­ma­c­jami telead­resowymi. Zapoz­nasz się również z wiado­moś­ci­ami na temat Placu Tar­gowego i bieżą­cymi imprezami.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Ostatnio w galerii

txm-pl-s7-03-10-2018.jpg